Jdi na obsah Jdi na menu

Vítejte na stránkách společnosti Nobilis finance, a.s. IČ 28937694

Sídlo : V Holešovičkách 1400/7, Libeň, 182 00 Praha 8

 

Pozvánka na valnou hromadu 

Termín konání : 17.4. 2020 v 16 00 hod

Místo konání : V Jezírku 544, 252 43 Průhonice

Program jednání valné hromady :

1) odvolání statutárního ředitele Ing. Karla Němečka

Zdůvodnění: Současný statutární ředitel neplní řádně svoji funkci, nezastupuje řádně zájmy společnosti a nepostupuje v souladu s péčí řádného hospodáře.

 

2) jmenování nového statutárního ředitele pana Radovana Břenka

 

3) odvolání člena dozorčí rady Ing. Karla Němečka

Zdůvodnění: Současný člen dozorčí rady Ing. Karel Němeček neplní řádně svoji funkci, nezastupuje řádně zájmy společnosti a nepostupuje v souladu s péčí řádného hospodáře.

 

4) jmenování nového člena dozorčí rady Radovana Břenka

 

5) změna sídla na novou adresu, a to V Jezírku 544, Průhonice, PSČ 252 43

 

Usnesení :

Spol. NOBILIS INTERNATIONAL LTD, reg.č. 6864639 se sídlem ENTERPRISE HOUS, 2 Pass street, Oldham, Manchester, Velká Británie, jako jediný akcionář společnosti Nobilis finance, a.s.  zastoupena Radovanem Břenkem rozhodla dne 20.1. 2020 o odvolání Ing. Karla Němečka, nar. 11.5. 1969, bytem na Pazderce 61/6, Praha 7, z funkce statutárního ředitele a člena dozorčí rady.  Nově zvoleným statutárním ředitelem a členem dozorčí rady je k uvedenému dni pan Radovan Břenek.

Ke dni 20.1. 2020 se rovněž mění sídlo společnosti Nobilis finance, a.s. IČ 28937694.

Nová adresa je V Jezírku 544, 252 43, Průhonice

Opatřeni proti pandemii Covid-19 ( Sars 2 )

Spol. NOBILIS INTERNATIONAL LTD, reg.č. 6864639,  zastoupena Radovanem Břenkem, umožňuje účast na valné hromadě s využitím technických prostředků. Komunikace spočívá v tom, že společník ( akcionář ) není na valné hromadě osobně přítomen, ale účastní se jí v reálném čase prostřednictvím videokonference, komunikačních aplikací, služeb telekomunikačních operátorů. 

Nevyjádří-li se společník (akcionář), má se za to, že s návrhy souhlasí.

 

V Praze dne 2.4. 2020

Radovan Břenek

NOBILIS INTERNATIONAL LTD

vobrenek@volny.cz

+420 723 743 525